Servicelovens § 54

Støtteperson til forældre

I forbindelse med at ens barn anbringes udenfor hjemmet, har forældremyndighedsindehaveren ret til en støtteperson

  • Arbejde med at give forældrene med- og modspil og bl.a. hjælpe med spørgsmål i forhold til samarbejdet med anbringelsessted og kommune

  • Hjælp til forældrene med forberedelse og evaluering af møder, samt med at læse og forstå akter med relevans for anbringelsen

  • At stå til rådighed som bisidder ved opfølgnings- og handleplansmøder

  • Støtte til tosprogede familier ved et multikulturelt og bredt fagligt funderet team, som kan understøtte familien med kendskab til dialekt, kultur og religion.

Hjælp

Evaluering

Opfølgning