Human Development fungerer som et eksternt vikarbureau og udgør en essentiel ressourcekilde

Human Development fungerer som et eksternt vikarbureau og udgør en essentiel ressourcekilde, der er dedikeret til at støtte mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vores mål er at etablere samarbejdspartnere, der harmonerer med vores unikke DNA, så vi kan agere som den eksterne ressource, der kan tilgås af allerede etablerede virksomheder. 

Vi tilbyder specialiserede pædagoger inden for socialspecialeområdet for at sikre, at arbejdet udføres på en professionel og korrekt måde. Vores team inkluderer veluddannede pædagoger med ekspertise inden for socialspecialeområdet, der kan bidrage til en høj faglig standard.

Desuden har vi medarbejdere med betydelig erfaring inden for socialt specialområde, der tidligere har ageret som pædagoger i bosteds- og tilbudsregi. Denne erfaringsbase styrker vores evne til at levere kvalificeret og kompetent personale til vores samarbejdspartnere.

Vi har en bred vifte af områder

Nedenfor ser du et udpluk af hvilke områder vi arbejder med. Se mere under menupunktet ydelser.

Servicelovens §107 - Botilbud

Servicelovens §107 giver mulighed for etablering af midlertidige botilbud til unge og voksne over 18 år, der har betydelige fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, som gør, at personen her og nu ikke er i stand til at tage vare på sit liv. Her er brug for, at der bliver sat ind med professionel behandling og socialfaglig støtte, som skaber en konstruktiv udvikling for den unge eller voksne.

SEL §85 - Kontaktperson

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse..

Hvordan arbejder vi?

Human Development anvender nøje udvalgte og velovervejede tilgange og metoder, der er i overensstemmelse med vores livsværdier og principper. Vores arbejde inkorporerer flere betydningsfulde tilgange, hvoraf den ene inkluderer en ressourceorienteret tilgang. Denne tilgang opfordrer til at se på menneskets baggrund og ressourcer, frem for kun at fokusere på de aktuelle udfordringer.

Start en uforpligtende dialog allerede i dag. 

Human Development er et specialiseret vikarbureau

Inkorporering af evidensbaseret metoder

En anden afgørende tilgang i vores arbejde er anerkendelse. Vi arbejder med mennesker med forståelse for, at deres behov og adfærd kan være dynamiske, og resultatet af vores indsats kan variere. Dette kræver anerkendelse af, at både succesoplevelser og afvisende adfærd er en naturlig del af processen og skal håndteres med rummelighed og forståelse. Metoder udgør en stor del af vores pædagogiske arbejde, da det er de essentielle rammer som sætter en klar retningslinje.

Low Arousal som metode, anvendes i mange andre organisationer og virksomheder, da der er klar evidens for at det er ekstrem effektivt. Det grundlæggende i denne metode, er at man kan aflede et menneske i en konfliktoptrappende situation både psykisk og fysisk. Det er med til at forbygge magtanvendelser.

Passion og resultater driver os

 

I Human Development integrerer vi mangfoldighed som en central del af vores tankegang, og vi stræber efter at skabe muligheder for alle, især for dem, der står over for sociale udfordringer. Vores tilgang til arbejdet med mennesker er specialiseret og afspejles tydeligt i vores engagerede og passionerede indsats.

Vi ønsker at bidrage til udviklingen og vejlede dem, der har behov for det, da det er afgørende for trivslen både hos os selv og dem, vi arbejder med. Vi tror på, at det er berigende for sjælen at være vidne til en fornyet glæde og udvikling hos en person, der kæmper med forskellige udfordringer, hvilket ellers kunne resultere i nedsat trivsel.