SEL §52 SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE OG FAMILIEBEHANDLING I HJEMMET

Vi hjælper med støtte og familiebehandling i hjemmet

Hvordan hjælper vi disse borgere?

Hos Human Development advokerer vi at man agerer professionelt i alle henseender, det er derfor højt prioriteret at vi kun får udsendt uddannet personale eller personale med en særlig erfaring indenfor fagområdet.

Professionalismen og kendskab til diverse værktøjer indenfor det pædagogiske felt, altså faglighed, anleder til at man er løsningsorienteret i de mange problemstillinger og udfordringer man møder i arbejdet med mennesker.

Erfaring kan være med til at øge trygheden hos det pågældende personale, borgerne og en selv. Vigtigheden kommer særligt til udtryk når der opstår pludselige udfordringer i arbejdet der kræver at man kan tænke hurtigt og er omstillingsparat.

Hos Human Development har vi sat os tungere på udvalgte teorier, da vi mener at det de mest passende ift. vores arbejde. Den motiverende samtale giver medarbejderen mulighed for at borgeren kan få assistance til at få afklaret sine normer og værdier, ved derefter at kunne forbedre en konkret adfærd eller livssituation.

 

  • Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
  • Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende.
  • Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.

Professionalismen og kendskab til
diverse værktøjer

Empowerment er en forlængelse af motivationen hos borgeren, da det åbner op for at styrke handleevne, kontrol og ejerskab. Vi som fagfolk bidrager til at kunne empower vores borgere, således at borgerens mentale vel værd stabiliseres og forbedres.

Anerkendelse åbner for udvikling – det er vi overbeviste om, det er nødvendigt at anerkende borgeren, selv når det ikke lykkes at motivere, aktivere eller at empower borgeren. Det essentielle er at man som medarbejder er i stand til at træde ind i borgerens sko og tilbage igen for at kunne forstå borgeren samt at se hvilke muligheder der kunne være i den pågældende situation.