§ 76, STK. 2 & STK. 3 NR. 2 SÆRLIG STØTTE

SÆRLIG STØTTE TIL OVERGANGEN TIL VOKSENLIVET

Unge over 18 år tilbydes efterværn

Unge over 18 år tilbydes efterværn i form af en støttekontaktperson, der hjælper den unge med en stabil overgang til voksenlivet.

Støttekontaktpersonen har en bred erfaring og har arbejdet med unges problematikker i sit professionelle virke. Efterværn tilbydes frem til at den unge fylder 23 år.