Metoder

Nøje udvalgte metoder

Arbejdet effektiviseres gennem anvendelse af specifikke metoder. Det er ikke tilstrækkeligt at tilføje metoder, man mener fungerer; der bør ligge grundig forskning bag udvælgelsen af disse metoder. Dette repræsenterer præcist det mindset, som vi i Human Development stræber efter. Den metode vi inkluderer er “Low arousal”. Da vi arbejder med mennesker, der står over for særlige udfordringer og behov, er det uundgåeligt, at der kan opstå konflikter. Det er derfor afgørende at kunne aflede både fysisk og psykisk for at håndtere disse situationer på en professionel måde.

Derudover er det essentielt at lære af både positive og negative oplevelser for at udvikle yderligere kompetencer i arbejdet. Dette kan opnås på forskellige måder, men vi mener, at den mest værdifulde metode er refleksion i alle situationer. Vi betragter nemlig pædagogers evne til at reflektere som deres vigtigste redskab, da det træder væk fra egne antagelser og spekulationer mens det samtidigt åbner op for nye perspektiver og tilgange.

Refleksion og Low Arousal

Alle invorlverede i Human Development har de samme livsværdier og principper, som kommer til udtryk i vores DNA-sæt.

Human Development er dybt forankret i flere års omfattende erfaring inden for serviceloven, med en særlig specialisering i at bistå socialt udsatte borgere med både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Denne rigdom af erfaring har været fundamentet for udviklingen af vores unikke DNA. Dette DNA-sæt består primært af vores urokkelige engagement i at udføre vores arbejde med enestående præcision og pligtopfyldenhed. Vi anerkender, at dette er afgørende i enhver sammenhæng, især når vi arbejder på at forbedre og berige andre menneskers liv. Det er dette DNA-sæt, der styrer os og former vores tilgang til at gøre en meningsfuld forskel hos den enkelte borger og dermed samfundet.