LAB § 31B Aktiv beskæftigelsesindsats

Mentorstøtte til borgere

Mentorstøtte til borgere, der er visiteret under paragraf 31b i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Mentorstøtte er en personlig støtte med henblik på at hjælpe til at opnå eller fastholde en ansættelse eller uddannelse.Det er individuelt, hvor mange timers mentorstøtte en person har brug for – det er kommunen der fastsætter timetallet pr. uge ud fra en konkret vurdering af behovet hos den enkelte person. Mentorstøtte kan tilbydes i forlængelse af SEL §85.